Kweekseizoen 2023 Johan Molenschot

Kanariekweek 2023

Het jaar 2023 verliep van begin af aan niet echt zoals gehoopt!


Normaal start ik met de kweek zo rond maart. Tot eind januari zitten mijn vogels op 8 uur licht(rustperiode). Ze zitten bij mij binnen in een ruimte waar geen raam in zit dus zitten ze volledig op kunstlicht.


Ik merkte op dat er wat veertjes begonnen te vallen en dat is opmerkelijk voor januari met 8 uur licht. In deze tijd zitten de vogels vaak strak in de veren en in goede conditie. Het bracht mij zover om toch eens een vogel uit te vangen en deze eens van dichterbij te bekijken. In dit geval had ik een pop te pakken. Ik legde de pop op haar rug in mijn handpalm en zag al meteen dat ze haar veren rond het geslachtdeel niet meer had. Dit geeft aan dat ze al in broedstemming was!


Nogmaals opmerkelijk! Normaal zou dit gebeuren wanneer poppen 2 à 3 weken lang op 15 à 16 uur licht zitten(kweekperiode). Ik zag aan de rest dat ze echt niet meer te houden waren, er lagen zelf al wat eitjes in de binnenvolière. Hierop besloot ik hals over kop om de kweekkooien van 120x40x40cm opdeelbaar in 2 kooien d.m.v. een tralieschot klaar te gaan maken voor de kweek.


Als eerste heb ik mijn 6 poppen uitgevangen en in de kweekkooien gedaan, tesamen met een nestkast en nestmateriaal. Binnen 3 dagen hadden alle 6 de poppen hun nesten zo goed als af. Eenmaal volledig af, zijn de mannen bij de poppen geplaatst maar nog wel even met het tralieschot er tussen omdat ik zeker van wilde zijn dat de mannen ook echt al zover waren. Daarom heb ik ook meteen het licht naar 16 uur gezet en het toch nog 2 weken weten te rekken, al was dat erg lastig want de mannen hingen al dagelijks tegen de tralies om maar naar de poppen te willen gaan!


Na deze 2 weken heb ik het schot er tussen uit gehaald en duurde het niet lang voordat de mannen de poppen gingen dekken.


Mijn idee was dat deze eerste ronde volledig onbevrucht zou zijn, dit omdat ik deze situatie nog nooit eerder meegemaakt had. Maar niets bleek minder waar, 5 koppels zaten op eieren en opmerkelijk ook nog eens allemaal bevrucht. Het waren geen grote aantallen wat eieren betreft maar goed. Na een broedperiode van zo'n 12 à 14 dagen kwamen de eitjes uit en konden de jonge groot gebracht worden. Dit alles verliep als vanouds. 


Met èèn koppel van de 6 verliep het minder. Deze pop had wel een nest maar legde wind eieren(eieren zonder harde schaal). Deze eitjes plus het nest heb ik daarop weg gehaald en haar extra kalk gegeven in de hoop dat de 2 de ronde beter zou verlopen.


Bij de start van de 2de ronde had zij haar nest als eerste van de 6 koppels klaar. Helaas bleven de eitjes bij haar uit. Bij de andere 5 koppels ging het weer zoals in de vorige ronde, er waren deze keer wel meer eitjes maar helaas bleken ze allemaal onbevrucht. Ook dit is weer opmerkelijk, omdat meestal in de eerste ronde de kans op onbevruchte eitjes groter is dan in ronde 2 of 3!


Ik zag al snel dat het bij een paar poppen wat minder ging wat conditie betreft en heb daarop besloten om met deze poppen te stoppen. Want Als poppen niet in een goede conditie verkeren dan moeten ze ook niet ingezet worden voor de kweek of in dit geval nog een 3de ronde laten doen.


Bij die poppen waar het nog wel goed mee ging, hebben weer hun nest gebouwd, eitjes gelegd en deze keer waren ze wel bevrucht. Het aantal eitjes lag wel weer lager dan normaal (4 à 6 eitjes). Na het uitkomen van de eitjes zijn deze jonge ook weer grootgebracht en op stok gekomen.


Tijdens de jeugdrui ben ik toch een 5 tal jonge vogels kwijtgeraakt, waar ik normaal gesproken er geen in verlies! Ook zag ik dat het met het koppel waarvan de pop windeieren legde biet goed giong en heb deze ook meteen apart en warm gezet met wat extra's aan vitamine. Helaas mocht dit niet baten want kort hierop overleed de pop. De man en ook de andere ouder vogels heb ik in de buitenvolière geplaatst. Dit omdat ondertussen de temperatuur buiten gelijk was aan de binnentemperatuur.


Wat betreft het weer in 2023, weten we allemaal dat dit een erg nat jaar was. te lange vochtig periodes zoals dit jaar, komt nooit ten goede van onze vogels. Door het vochtige klimaat groeien schimmels en bacteriën erg goed en is de kans op besmetting hierdoor ook erg groot. Helaas gebeurde dit ook bij de vogels die ik naar buiten gedaan had. Al gauw zag ik dat er een paar maar niet door de rui kwamen en er niet goed bij zaten. Uiteindelijk heb ik besloten om alle oudervogels maar naar binnen te halen waar de temperatuur continu is. 


Om de ouder vogels goed door de rui te krijgen, heb ik dagelijks badwater aangeboden en eivoer wat volop aanwezig dient te zijn tijdens de kweek en de ruiperiode. Na een ruime maand zag ik eigenlijk nog geen verschil. Misschien was er wat anders aan de hand dacht ik en ben ik gestart met een kuurtje van Ropabird Digestive Liquid. Dit is een vloeibaar product op natuurlijke basis van oregano, peper en kaneel wat door het drinkwater kan en zorgd voor een goede darmflora. Ik zag ook dat hun ontlasting wat dunner was dan normaal waarop ik dus deze kuur gestart ben. Je geeft 10ml per liter voor een kuur waar je normaal 5 ml geeft en doet dit voor 5 dagen aaneengesloten.


Na deze kuur leek de ontlasting een verbetering te krijgen en zagen de vogels er iets beter uit maar niet waar ik op gehoopt had. Zo ben ik een paar maanden bezig geweest om ze maar in goede conditie te krijgen. 


Ondertussen had ik wat medekwekers gesproken en zij zaten met hetzelfde probleem en vertelde mij over de producten van het merk Pantex. Het ging om 2 producten namelijk Ronella en ESB-Plus. Deze moest ik maar eens gaan proberen want bij hun had het geholpen en zaten de vogels er weer goed bij zoals het hoort.


Zo gezegd zo gedaan. Ik had beide producten besteld en ben als eerste gestart met Ronella. Deze heb ik zoals aangegeven 8 dagen aaneengesloten gegeven en daarna een week alleen vitamines door het water. Na 2 weken zag ik nog steeds weinig verschil en ben daarom ook gestart met de ESB-Plus. Deze geef je 7 aaneengesloten dagen en daarna een dag vitamine. Maar omdat ik er geen goed gevoel over had dat dit de vogels zou verbeteren, heb ik toch maar besloten om wat ontlasting op te vangen op aluminiumfolie en deze te laten onderzoek door een vogelarts. In mijn geval was dit Hedwig van der Horst uit Riel. 


Vandaag 27-10-23 krijg ik de uitslag tesamen met medicatie thuis geleverd en kan ik aan de slag om de vogels hopelijk wel in de juiste conditie te brengen.


Uitslag is binnen van Hedwig van der Horst uit Riel. Uit onderzoek is gebleken dat we te maken hebben met een megabacterie, enige streptococcen en actieve gisten. Ook zijn er bolvormige bacteriën en staafvormige bacteriën zichtbaar. Om deze te behandelen heb ik nu een kuur gekregen die bestaat uit Fungizone en Enrox 10%. Het advies is om de vogels gedurende 3 weken hiermee te kuren. Mocht het daarna nog niet veranderd zijn, dan kan de kuur eventueel verlengd worden.


We gaan het maar instarten.


Vandaag 29-10-23 zijn we 2 dagen verder en gaan we de 3de dag in met de kuur. Wat ik nu zie is dat er al een kleine verbetering optreed bij de vogels. Vooral bij mijn zwartkopsijzen is er een duidelijk zichtbaar beeld. Verwacht dus dat de komende periode steeds meer verbetering op gaat treden.


05-11-23 Helaas heb ik vandaag 1 van mijn slechtste/ ziekste kanaries op moeten ruimen(middelste foto. Van begin af aan had ik mijn terechte twijfel of deze er door zou komen d.m.v. de verkregen kuur maar helaas. Wat de andere vogels betreft gaat het zichtbaar beter. Het koppel wat besmet was en apart zit (rechtse foto), daar gaat het goed mee. De kans van genezen bij deze twee van de megabacterie acht ik groot. In een andere kooi waar de Agaat geel mozaïek pop in zit(eerste foto), die knapt ook steeds beter op. Zij bezitte alleen wat andere bacteriën die niet dodelijk waren. 


De twee zwartkopsijs mannen waar het ook niet al te best mee ging gaan zichtbaar vooruit. Bij de ene is het te zien aan zijn levendigheid en zijn verenkleed en bij de andere is nu pas de rui ingestart omdat hij steeds meer in conditie gaat komen door de bestrijding van de kuur. 


Erg fijn om te zien dat het de goede kant op blijft gaan op de ene verzwakte zieke man na dan.


20-11-23 Ondanks de zwartkopsijs mannen er beter uit gingen zien is het bij één van de twee toch de andere kant op gegaan. 14-11-23 Ben ik gestopt met de kuur en ben over gegaan op 1 week lang vitamine geven, dit omdat antibiotica ook veel goeds afbreekt in het lichaam. Bij één van de twee sijs mannen zag ik al meteen dat het weer de verkeerde kant op ging. Na 1 week vitamine gegeven te hebben is de rest goed opgeknapt en zitten weer in de binnen volière waar ze het goed doen. De enen sijs man word alleen maar slechter. Zit steeds vaker bol en dat is geen goed teken. Vandaag was hij er zo slecht aan toe dat ik besloten heb hem een handje mee te helpen(met pijn in mijn hart). Helaas heeft hij de kuur niet goed doorstaan. Wat ik er wel bij moet zeggen is dat deze sijs man niet meer de jongste was, dat speelt natuurlijk ook een grote rol mee. Nu heb ik nog maar 1 sijs man en 2 poppen over. Gelukkig zijn deze nu weer opgeknapt.


Wat betreft het enen koppel kanaries, die gaan ook de goede kant op. Ondanks één week op vitamine gezeten te hebben, had ik toch nog een klein beetje verdenking dat de pop nog niet 100% genezen was en ben ik uit voorzorg opnieuw gestart met de kuur. Deze zal ik nog eens één weekje gaan geven en dan opnieuw de situatie bekijken.


Wordt vervolgd.....