Chinese dwergkwartels

Chinese dwergkwartels


Grootte

De Chinese dwergkwartel is ongeveer 11 - 13 cm. groot.

 


Geslachtsonderscheid

Het hennetje mist de witte en zwarte vlekken alsmede de grijs-blauwe kleur op de borst en flanken.

 


Verspreiding

Van India, Sri Lanka, China, Sulawesi en de Molukken tot in Australië.

 


Woongebied

Grasland en moerassen.

 


Omgevingstemperatuur

Kunnen in een volière met een vorst- en tochtvrij nachtverblijf overwinteren.

 


Voeding

Als basisvoeding kan een zaadmengeling voor tropische vogels worden gegeven. In principe eten Chinese dwergkwartels alles op, wat de andere volièrevogels in de volière verspillen. Ook dient er grit en maagkiezel tot hun beschikking te staan. Ingeval van jongen is er behoefte aan dierlijk voedsel, zoals buffalowormpjes en universeelvoer.

 


Bijzonderheden als volièrevogel

Vrij gemakkelijk te houden volièrevogel. Nooit meer dan één haantje in de volière houden. Meerdere hennen bij één haantje is mogelijk. Bouwt het nest op de grond op een beschutte plaats. Het hennetje legt 4-6 eitjes die veelal allerlei verschillende kleuren hebben. Broedduur bedraagt ca. 16 dagen. De jongen lijken op kleine hommels en kruipen gemakkelijk door het gaas naar buiten. De haan valt de hen vaak lastig, daarom is het aan te raden meerdere hennen bij één haan te plaatsen. Indien dit niet helpt, zal de haan tijdelijk uit de volière moeten worden verwijderd. De jonge kwartels zijn op een leeftijd van 2 maanden zelfstandig en moeten dan bij de ouders weggenomen worden.

 


Opmerking

Natuurbroed van Chinese dwergkwartels komt steeds minder voor omdat veel kwekers de eitjes uitbroeden in broedmachines. Hennetjes, die zijn uitgebroed in een broedmachine verliezen vaak het vermogen om zelf hun gelegde eitjes uit te broeden. Dergelijke hennetjes leggen doorlopend eitjes op verschillende plaatsen in de volière maar tot het uitbroeden van de eitjes zal het niet komen.