Verenplukken

Verenplukken


Is het gevolig van meerdere kwalen. Net als legnood is het een kwaal, die niet zo gewoon hoeft te zijn als hij nu is. Papegaaiachtige vogels zijn er vaak gevoelig voor; de hoofdoorzaken zijn een onjuiste voeding (vooral een gebrek aan vitamines A en D), stress, en onhygiënische omstandigheden, waardoor ectoparasieten worden aangetrokken, Deze kunnen worden gedood door insecticidepoeder en of de voeding kan verbeterd worden. Ook kan het geven van Super AD3E de kwaal verminderen.


Stress kan ook veroorzaakt worden door een te kleine kooi. Een gekooide vogel, eenzaam of gefrustreerde vogel heeft weinig uitingsmogelijkheden. Het uittrekken van veren kan snel een hardnekkige gewoonte worden. Door het geven van Exibi, Kan het stresslevel omlaag gehaald worden waardoor de kans op plukken vermindert kan worden.