Wormen
Klik hier!

Wormen

Worminfecties komen vaak voor in warme zomermaanden. Bij een chronische worminfectie zien je een algehele achteruitgang in conditie en vermagering, wat zelfs kan lijden tot sterven. Jonge vogels zijn gevoelig voor infecties.

Worminfecties kunnen in het darmkanaal en in de luchtwegen voorkomen.


Vogels met een infectie dienen een anti-wormmiddel toegediend te krijgen. Dit dient strikt volgens voorschrift te worden gegeven.


Gezien het besmettingsgevaar moet tijdens en na de wormkuur de vlucht worden gereinigd.