Kapoetsensijzen

Kapoetsensijzen


Man

Het mannetje heeft een zwarte kop, kin, keel. De punten van de staartpennen en staart zijn eveneens zwart. De buik is witachtig van kleur als ook de onderzijde van de stuit. De rest van het verenkleed is diep rood. Aan de binnenzijde van de vleugels zijn de uiteinden van de veren wit omzoomd. De vleugelspiegels zijn helder rood. Het gewicht is 11,5 gram.


Pop

Het popje heeft meer witte omzoming aan de vleugelveren aan de binnenzijde dan het mannetje. Heer vleugelspiegels zijn veel lichter rood.


Juvenielen

De jongen lijken veel op de popjes, maar zijn veel grijzer, met heel licht rood of oranje in de veren op die plaatsen waar het popje ook rood is. De jonge mannen lijken veel op de volwassen mannen, alleen het rood is op veel plaatsen nog bruin. Het rood in de vleugels is geelachtig. Over het zwart hangt een waas van cremebruin.De popen de nog niet volwassen vogels zijn grijs of grijsbruin op de op en bovenkant, behalve de bovenzijde van de stuit en de borst vertonen rood met een grijze overgang naar de staart, maar veel lichter van kleur dan het mannetje. De uiteinden van de dekveren in de vleugels zijn ook rood.


Ringmaat

De ringmaat is 2,5 mm.


Verspreidingsgebied

Deze sijzensoort heeft een erg klein verspreidingsgebied. Het uiterste noorden van Colombia en het noorden van Venezuela.


Beschrijving

Deze sijs bezit een uniek verenkleed voor een dergelijke kleine vogel.


Leefomstandigheden

Het is een extreem zeldzame vogel in de natuur. In 1981 bestond de wereldpopulatie uit ongeveer 600 tot 800 vogels. Hun leefgebied is het open landschap of de bosranden van de groenblijvende bossen, het droge kreupelhout, graslanden enz. op een hoogte van 280 tot 1300 meter. Ze leven in familieverband.


Voeding in de natuur

Ze leven van graszaden, boomzaden, bloemhoofden en fruit.


Zang

De roep is een hoog sjilpen, gevolgd door een scherp chi-tit. De zang is een lange serie, bestaande uit herhalingen, die onderbroken worden door trilllers en gesjilp. De herhalingen lijken veel op de zang van de Treursijs.


Trek

Als de Kapoetsensijs al trekt, is dit omwille van de voeding en dan niet meer dan ongeveer 50 km van hun broedgebied weg.


Ondersoorten

De Kapoetsensijs kent geen ondersoorten.


Mutanten

Van de Kapoetsensijs zijn zeven mutaties bekend – Bruin, Agaat, Pastel, dominant Pastel, Topaas, Ino en Ivoor.Bron: https://werkgroepamerikaansesijzen.com/soortenlijst/kapoetsensijs/