Coccidiosis

Coccidiose


Coccidiose is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door coccidiën. Dit zijn microscopisch kleine eencellige organismen die hun ontwikkeling voor een deel in de darmcellen van een gastheer (onze vogels) doormaken.In de darmcellen vermenigvuldigen deze microörganismen zich enorm en maken daarbij de darmcellen kapot.Er zijn een groot aantal soorten coccidiën. Ze zijn niet altijd ziek makend terwijl ze op verschillende plaatsen in de darm kunnen voorkomen.Coccidiën beschadigende darmwand. Hierdoor wordt de vertering van voedsel moeilijker. Waar de darm wand door coccidiën is kapot gemaakt kan de darm geen voedsel meer verteren.Bij een ernstige besmetting gaat de verteringscapaciteit sterk achteruit. Bovendien ontstaan er bloedingen in de aangetaste darm.Tenslotte kunnen er allerlei ziekmakende bacteriën vanuit de darm de bloedbaan in en het dier dus ook nog op een andere manier onderuit halen.


Coccidiën produceren eitjes, oöcysten geheten. Deze eitjes worden via de mest uitgescheiden en komen op de takken, zitstokken, voerplaat, op de bodem etc. terecht. Ze kunnen dan vervolgens weer opgenomen worden door andere vogels in de kooi of volière. Een maal in de darm van die vogels aangekomen, ontwikkelen de oöcysten zich weer tot cocidiën en is de cirkel rond.


Symtomen

Lusteloosheid, verslechtering van de algemene toestand, het verliezen van de bevedering, braken, diaree en het opnemen van veel grit. Het is belangrijk dat je deze ziekte snel constateert want een behandeling met o.a. Anti-Coccidiose kan dan goed aanslaan en de vogel er vanaf helpen.