Coccidiosis

Copyright © All Rights Reserved devolierevogel@gmail.com And sponsort by: www.webshop-devolierevogel.nl Updated: 8-9-2018

Coccidiosis

kan worden opgelopen door stress, vaak nadat de coccidia jarenlang latent aanwezig is geweest; vele gezonde vogels zijn er hun leven lang mee behept.

 

Symtomen

Lusteloosheid, verslechtering van de algemene toestand, het verliezen van de bevedering, braken, diaree en het opnemen van veel grit. Het is belangrijk dat je deze ziekte snel constateert want een behandeling met o.a. Anti-Coccidiose kan dan goed aanslaan en de vogel er vanaf helpen.